คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศอาเซียน


1. ไทย : สวัสดี 

2. ลาว : สะบายดี 

3. พม่า : มิงกาลาบา 

4. เวียดนาม : ซินจ่าว

5. กัมพูชา : ซัวสเด

6. มาเลเซีย : ซาลามัต ดาตัง  

7. สิงคโปร์ : หนีห่าว (สิงคโปร์มีคนจีนเยอะ)

8. บรูไน : ซาลามัต ดาตัง  

9. อินโดนีเซีย : ซาลามัต เซียง (คล้ายบรูไน กับมาเลย์ ภาษาใกล้เคียงกัน)

10. ฟิลิปปินส์ : กูมุสตา

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet