10 เกาะที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
 
 มาเรียงลำดับเกาะในอาเซียนกันดีกว่า หลังจากที่เรา ได้เสนอเรื่องแม่น้ําที่ยาวที่สุดในอาเซียน
 
ตึกสูงที่สุดในอาเซียน แล้วรวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในอาเซียน* มาดูเกาะกันบ้างว่าเกาะไหน
 
ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เอาเกาะที่มีพื้นที่ในอาเซียนแต่อาจจะจัดอยู่ในทวีปอื่นด้วยแต่มีประเทศใน
 
อาเซียนอยู่บนเกาะนี้เราก็นับนะครับบบบ


10.เกาะซุมบาวา :  14,386 ตารางกิโลเมตร  เป็นเกาะในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในหมู่เกาะ
 
เลสเซอร์ซุนดา ทางตะวันออกของเกาะลอมบอกและตะวันตกของเกาะฟลอเรส


9.เกาะซรัม : 17,454 ตารางกิโลเมตร  อินโดนีเซีย


8. เกาะฮัลมาเฮรา:  อินโดนีเซีย 18,040  ตารางกิโลเมตร


7.เกาะมินดาเนา : 97,530 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และตั้งอยู่ทาง
 
ตะวันออกสุดของประเทศฟิลิปปินส์ มีลักษณะภูมิประเทศที่มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม ชายฝั่ง
 
เว้าแหว่ง มีอ่าวขนาดใหญ่และเล็กจำนวนมาก 


6.เกาะลูซอน :  109,965 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
 
และการเมืองมากที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ 


5.เกาะชวา : 138,794 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง จาการ์ตา ของอินโดนีเซีย
 
เป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในโลก


4.เกาะซูลาเวซี : 180,681 ตารางกิโลเมตร หรือเดิมเรียกว่า เซเลบีส (Celebes) ซึ่งมาจาก
 
ภาษาโปรตุเกส เป็นหนึ่งในเกาะซุนดาใหญ่ 4 เกาะของประเทศอินโดนีเซีย


3.เกาะสุมาตรา : 443,066 ตารางกิโลเมตร  เกาะที่มีขนาดเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นเกาะ
 
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย เพราะเกาะอื่นอย่าง นิวกีนี และ บอร์เนียวนั้น ไม่ได้มีแค่
 
อินโดนีเซีนอาศัยอยู่ประเทศเดียวยังต้องแบ่งกับประเทศอื่นด้วย แต่ สุมาตรานั้นมีอินโดนีเซีย
 
ตั้งอยู่ประเทศเดียวจึงนับว่าใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย


2.เกาะบอร์เนียว :  748,168 ตารางกิโลเมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รอง
 
จากเกาะกรีนแลนด์ (อันดับ 1) และเกาะนิวกินี (อันดับ 2) มีประเทศ 3 ประเทศอยู่ในเกาะบอร์เนียว
 
คือ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และอันดับ 1 ก็คือ แท่น แท้น แท๊นนนน


1.เกาะนิวกินี :  785,753 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศออสเตรเลีย เป็นเกาะ
 
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก เป็นที่ตั้งของ ประเทศอินโดนีเซียและ เป็นแผ่นดินใหญ่ของ
 
รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี


จะเห็นได้ว่า 1 - 5 อันดับแรกเป็นเกาะที่ประเทศอินโดนีเซียมีส่วนร่วมอยู่ทั้งหมด และอินโดนีเซีย
 
ยังมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อีกด้วยเป็นประเทศที่ใหญ่ แบ่งเป็นเกาะใหญ่ๆแยกกัน
 
เป็นตลาดใหญ่อีกแห่งนึงในอาเซียนเลยทีเดียว
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet