ตึก อาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน 
 
   ตึก อาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน สิ่งก่อสร้างอย่างตึก หรืออาคาร ตึกระฟ้าที่สูงที่สุด 10อันดับ
 
 
มาคราวนี้เป็นตึกกันบ้างครับ จัดไป ส่วนรูปเอาชื่อไปหาในกูเกิ้ลกันเอานะครับผม 


1. อาคารหอคอยคู่เปโตรนาส : Petronas Twin Towers สูง 452 เมตร 1,483 ฟุต 88 ชั้น
 
สร้างเสร็จในปี 1998 เป็นเอกลักษณ์* ของชาวมาเลเซียที่ต้องพูดถึง เพราะสูงที่สุดในอาเซียน 

แถมยังเป็นตึกแฝด ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวมาเล โดยแท้จริงนับเป็นอาคารแฝดที่
 
สูงที่สุดของโลก ถ้าอาคารเดี่ยวคือ อันดับ 1 ของอาเซียน 


2. เคียงนัมฮานอยแลนด์มาร์กทาวเวอร์ :  Keangnam Hanoi Landmark Tower หรือ
 
Keangnam Landmark 72 สูง 345 เมตร 1,132 ฟุต 72 ชั้น สร้างเสร็จในปี 2011  ประกอบด้วย
 
อาคาร 3 หลัง คือ อาคารสำนักงาน 1 หลัง และที่พักอาศัย 2 หลัง 


3. ตึกใบหยก 2 : Baiyoke Tower II เป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูง 328.4 เมตร
 
(รวมยอดเสา) 1,077 ฟุต 85 ชั้น (+ ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) สร้างเสร็จในปี 1997


4. เมนารา เทเลคอม : The Menara Telekom สูง 310 เมตร 1,017 ฟุต 55 ชั้น สร้างเสร็จในปี
 
2001 มีพื้นที่สวนลอยฟ้าทุกๆ 3 ชั้น 


5.  อาคารรีพับลิกพลาซ่า : Republic Plaza สิงคโปร์ สูง 280 เมตร เสร็จเมื่อปี 2538 66 ชั้น มี
 
พื้นที่ใช้สอยกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นตารางเมตร


6. อาคารยูโอบีพลาซ่า : (UOB Plaza) สิงคโปร์ สูง 280 เมตร สร้างเสร็จในปี 2538 มีความสูง
 
ทั้งสิ้น 66 ชั้น และอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของธนาคาร United Overseas Bank (UOB) ซึ่งเป็น
 
ธนาคารที่มีเครือข่ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน


7. อาคารโอยูบีเซ็นเตอร์  : (OUB Centre) สิงคโปร์ สูง 280 เมตร  เสร็จเมื่อปี 2529  เคย
 
ครองตำแหน่งอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียนเรื่อยมาจนกระทั่งตึกใบหยก 2 แล้วเสร็จ มีจำนวน
 
ทั้งสิ้น 63 ชั้นและชั้นใต้ดินอีก 4 ชั้น


8. Lotte Center Hanoi : สูง 267 เมตร 876 ฟุต 65 ชั้น สร้างเสร็จในปี 2014 พื้นที่ใช้สอย
 
253,402 ตารางเมตร


9. เดอะ ริเวอร์ ทาวเวอร์ เอ : The River Tower A กรุงเทพ  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะ
 
ริเวอร์ ตามแผนการเดิมมีการเริ่มการก่อสร้างในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 และจะแล้วเสร็จใน
 
ปลายปี พ.ศ. 2555มีความสูง 265.6 เมตร 71 ชั้น 


10. อาคารไบเทกโคไฟแนลเชี่ยล : Bitexco Financial Tower  นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
 
สูง 262 เมตร ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม สูง 68 ชั้น (ชั้นใต้ดินสามชั้น)


ลองหารูปกันดูครับ สวยๆทั้งนั้น
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet