10 ยอดเขาที่สูงที่สุดในอาเซียน
 
            หลังจากได้รู้ไปแล้วเรื่อง ขนาดพิ้นที่แต่ละประเทศอาเซียน
 
รวมไปถึง แม่น้ํา ที่ยาวที่สุดในอาเซียน มาดูยอดเขากันมั่งครับ จัดไป


1. Hkakabo Razi : ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน 5,881 เมตร (19,295 ฟุต)  
 
กินพื้นที่ 3 ประเทศคือจีน พม่า อินเดีย อยู่ในรัฐ คะฉิ่นของพม่า  ทิเบตของจีน และ รัฐอรุณาจัล
 
ประเทศของอินเดีย


2. Gamlang Razi : 5,870 เมตร (19,259 ฟุต) อยู่ในแถบเดียวกันเหมือนกับข่ากาโบราซี


3. Dindaw Razi : อยู่ในรัฐ คะฉิ่นของพม่า  5,464 เมตร (17,927 ฟุต) 


4. Sheankala Razi : รัฐ คะฉิ่นของพม่า 5,000 เมตร (16,404 ฟุต) 


5. Puncak Jaya : ยอดเขาปุนจักจายา ของอินโดนีเซีย เดิมชื่อว่า ยอดเขาคาร์สเทนซ์
 
(Carstensz) 4,884 เมตร (16,024 ฟุต) 


6. Sumantri : สุมันตรี อินโดนีเซีย จังหวัดปาปัว 4,870 เมตร (15,978 ฟุต )


7. Ngga Pulu : ภูเขาฝั่งตะวันตกของตัวเกาะนิวกีนี อินโดนีเซีย 4,862 เมตร (15,951 ฟุต)


8. Puncak Mandala : อยู่ในปาปัว อินโดนีเซีย 4,760 เมตร (15,617 ฟุต)


9. Puncak Trikora : อินโดนีเซีย 4,750 เมตร (15,584 ฟุต)


10. Ngga Pilimsit : อินโดนีเซีย 4,717 เมตร (15,476 ฟุต)
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (49.237.167.234|49.237.167.234) on 2015-07-06 08:10